Zamów programy

Oferujemy państwu programy komputerowe do kompleksowego naliczania opłat za korzystanie ze środowiska, prowadzenia gospodarki odpadami oraz naliczania opłaty produktowej. Kupując nasze programy masz pewność że naliczysz opłaty poprawnie bez konieczności śledzenia licznych zmian w przepisach.

Nasze programy zamówisz w czterech prostych krokach:

 1. 1
  Wybierz program
 2. 2
  Wybierz wersję programu
 3. 3
  Podaj dane zakładu
 4. 4
  Zamów

Krok drugi - wybierz wersję programu:

Informacje o module

Najedź na moduł, aby zobaczyć podpowiedź.

Pakiet programów Środowisko Opłaty 2015-2020 dla biur rachunkowych

Pakiet programów dla biur rachunkowych naliczających zaległe opłaty.

Wybierz moduły, które cię interesują:

Kotły o małej mocy

Moduł służy do zryczałtownego naliczania opłat za kotły których moc nie przekracza 5 MWt. Wybierz ten moduł jeśli zamierzasz naliczać opłat za emisje substancji z kotłów o mocy mniejszej niż 5MWt.

Transport

Moduł służy do naliczania opłat za emisję spalin z pojazdów napędzanych paliwem płynnym. Moduł jest konieczny do naliczania opłaty dla firm, które posiadają samochody dostawcze, osobowe, autobusy, ciągniki rolnicze, pojazdy szynowe lub maszyny robocze napędzane paliwem płynnym.

Wody opadowe

Moduł służy do naliczania opłat dla zakładów, które posiadają własną zakładową sieć kanalizacji deszczowej i odprowadza ścieki opadowe do wód lub do ziemi.

Zaznacz ten moduł, jeśli posiadasz:
- kotłownie lub pojedynczy kocioł grzewczy o wydajności
cieplnej powyżej 5MWt

Zaznacz ten moduł, jeśli posiadasz:
- procesy produkcyjne, podczas których emitowane są
substancje, np. spawanie, malowanie, procesy fizyczne i chemiczne

Zaznacz ten moduł, jeśli posiadasz:
- stację paliw

Zaznacz ten moduł, jeśli składujesz odpady na składowiskach lub miejscach na ten cel nieprzeznaczonych. Również, jeśli pozbyłeś się odpadów w miejscu na ten cen nieprzeznaczonym.

Wyjątek dotyczy podmiotów posiadających uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadami (magazynowania odpadów), które nie zarządzają składowiskami odpadów. Takie podmioty nie wnoszą opłat za składowanie odpadów.

Zaznacz ten moduł, jeśli twój zakład pobiera wody powierzchniowe, podziemne lub morskie, zarówno w celach produkcyjnych, socjalno bytowych, jak i każdych innych.

Zaznacz ten moduł, jeśli twój zakład wprowadza ścieki do wód śródlądowych, ziemi, lub wód morskich.

Zaznacz ten moduł, jeśli posiadasz:
- fermę drobiu

Zaznacz pole poniżej jeśli posiadasz licencję na poprzednią wersję programu Środowisko Opłaty:


Zaznacz przynajmniej jeden moduł, aby wyliczyć cenę.

Program Środowisko Opłaty
 

Najczęściej zamawiane wersje programu:

Pakiet programów Środowisko Opłaty 2014-2019 dla biur rachunkowych - wersja podstawowa

Wersja dla biur rachunkowych, które naliczają zaległe opłaty dla firm posiadających samochody, małe kotły do 5MWt lub odprowadzających wody opadowe do wód lub do ziemi.

Wersja zawiera moduły:

Kotły o małej mocy, transport, wody opadowe

Cena programu

790 zł + VAT