Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Al. Niepodległości 34 
61-714 Poznań  

Punkt Informacyjny Urzędu
Tel.: (+48 61) 626 66 66 
Fax: (+48 61) 626 67 44