Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Al. Piłsudskiego 7/9
10-950 Olsztyn  

Tel.: (+48 89) 523 25 52
Fax: (+48 89)  527 29 20