Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok  

Tel.: (+48 85) 748 51 00
Fax: (+48 85) 748 51 01