Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 14
45-082 Opole  

Tel.: (+48 77) 541 65 10
Fax: (+48 77) 541 65 12