Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ul. Basztowa 22
31-156 Kraków  

Tel.: (+48 12) 630 31 07, (+48 12) 616 01 24
Fax: (+48 12) 630 31 26