Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź 

Tel.: (+48 42) 663 30 01
Fax: (+48 42) 663 30 02