Wykazy do Urzędu Marszałkowskiego

 

 

Po sprawdzeniu poprawności wprowadzenia danych i naliczenia opłat, wpisujemy adresatów poszczególnych wykazów. W polu uwagi możemy wpisać L.dz. ...........
Następnie drukujemy kolejno wykazy jako gotowe, zaadresowane pisma do wysyłki.

Program "Środowisko" umożliwia wprowadzanie i przechowywanie danych, które nie mogą być, z uwagi na układ wykazów narzuconych rozporządzeniem, umieszczane na wydrukach. Ponadto zdajemy sobie sprawę, że naliczone opłaty będą musiały być czytelne również dla księgowości podmiotów wpłacających opłaty, co w ogóle zostało pominięte w tych wzorach.Dlatego wprowadziliśmy drukowanie obliczonych opłat w podziale za poszczególne instalacje, transport, przeładunek benzyn, miejsca poboru wody, odprowadzania ścieków i składowania odpadów, z uwzględnieniem opłaty podstawowej i zwyżki (opłaty podwyższonej).

Informacje uzupełniające

Na wykazach do właściwego Urzędu Marszałkowskiego sugerujemy także umieszczać informacje uzupełniające:

Adresy urzędów marszałkowskich

Tutaj znajdziejsz adresy urzędów marszałkowskich>