Wskaźniki emisji

W programie Środowisko Opłaty możemy dodać własne, dowolne palenisko i wprowadzić dowolne wskaźniki emisji. Nie możemy jednak zapominać, że wprowadzone dane musimy umieć udokumentować protokołami pomiarów, gwarancjami producenta kotła i in. dokumentami, które musimy przechowywać razem z ewidencją przez okres 5 lat.