Przykłady wyliczeń emisji zanieczyszczeń

Obliczanie emisji zanieczyszczeń z różnych procesów produkcyjnych wymaga posiadania odpowiednich opracowań z zakresu ochrony środowiska, opisów technologii produkcji, katalogów producentów materiałów i surowców używanych w produkcji itp.

Przykład 1

Stanowiska malarskie. Zużycie emalii ftalowej ogólnego stosowania.

Zawartość substancji lotnych:
- benzyna C           0,24-0,33 kg/kg
- butanol                        0,02 kg/kg

Wskaźniki unosu substancji:

- węglowodory alifatyczne i ich pochodne      0,33 kg/kg
- alkohole alifatyczne i ich pochodne             0,02 kg/kg

Przykład 2

Stanowiska malarskie. Zużycie emalii ftalowej karbamidowej renowacyjnej do samochodów.

Zawartość substancji lotnych:
- ksylen                 0,40 kg/kg
- butanol                0,04 kg/kg
- benzyna C           0,02 kg/kg

Wskaźniki unosu substancji:

- węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne         0,40 kg/kg
- alkohole alifatyczne i ich pochodne                                          0,04 kg/kg
- węglowodory alifatyczne i ich pochodne                                  0,02 kg/kg

Przykład 3

Stanowiska malarskie. Zużycie rozpuszczalnika do wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stosowania.

Zawartość substancji lotnych:
- ksylen                 0,80 kg/kg
- butanol                0,15 kg/kg
- solwentnafta       0,05 kg/kg

Wskaźniki unosu substancji:
- węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne         0,85 kg/kg
- alkohole alifatyczne i ich pochodne                                          0,15 kg/kg

Przykład 4

Stanowiska spawalnicze. Zużycie elektrod typu ER (wskaźniki maksymalne)

Wskaźniki unosu substancji:
- tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2)           0,002 kg/kg
- tlenek węgla                                              0,001 kg/kg
- pyły pozostałe                                            0,028 kg/kg

Przykład 5

Stanowiska spawalnicze. Zużycie drutu spawalniczego SpG3S1

Wskaźniki unosu substancji:
- tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2)           0,001 kg/kg
- tlenek węgla                                              0,006 kg/kg
- pyły pozostałe                                            0,004 kg/kg