Założenia ogólne programu

Program komputerowy "Środowisko Opłaty " został napisany zgodnie z wymogami Prawa ochrony środowiska, ustaw związanych i przepisów szczególnych.

Program "Środowisko Opłaty" realizuje całość zagadnień związanych z naliczaniem opłat i przygotowaniem wykazów do wysłania odpowiednim urzędom.

Wersja minimum służy podmiotom, w tym osobom fizycznym, korzystającym w niewielkim stopniu ze środowiska, ale posiadającym uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadami.

Poszczególne wersje służą podmiotom do naliczania opłat na własne potrzeby, wersja wielozakładowa służy do usługowego naliczania opłat na zlecenie lub może być wykorzystana przez duże przedsiębiorstwo wielozakładowe skupiające samodzielne zakłady o różnych numerach REGON.

Program może być wykorzystany przez podmioty posiadające składowiska odpadów w zakresie naliczenia opłat.

Program nie ma żadnych ograniczeń co do ilości instalacji, ilości składowisk, ilości emitowanych substancji, ilości składowanych odpadów itd., a wersja wielozakładowa co do ilości zakładów, którym naliczamy opłaty. Ograniczenia dotyczą wyłącznie zakresu wersji programu.