Ważniejsze zmiany w prawie na przestrzeni ostatnich lat

Poniżej znajdują się ważniejsze zmiany w prawie dotyczące naliczania opłat za korzystanie ze środowiska na przestrzeni ostatnich kilku lat.   

Rok 2010

Nowe stawki.

Rok 2009

Nowe stawki. Nowy klasyfikacja pojazdów w module „transport”, w związku z czym program na 2009 rok nie importuje w trakcie instalacji danych za transport z roku 2008.

Rok 2008

Nowe stawki.

Rok 2007

Nowe stawki.

Rok 2006 

Nowe stawki oraz nowa rodzaj substancji: „Substancje organiczne” (w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny dla spalania i współspalania odpadów oraz emisji rozpuszczalników organicznych objętych standardami). Zmiana interpretacji pojęć: ścieki bytowe, ścieki komunalne, ścieki przemysłowe.

Rok 2005

Od połowy roku w miejsce opłat kwartalnych wprowadzone zostają opłaty półroczne.