Jak zlikwidować w raporcie szczegółowym znak $ wstawiony w zestawieniu?

W systemie Windows 7 Home Premium 64-bit, może występować błąd, który powoduje że program Środowisko niewłaściwie interpretuje ustawienia lokalne (język, waluta, formatowanie liczb) systemu Windows. Powoduje to, że na wydrukach w niektórych miejscach zamiast symbolu waluty "zł" pojawia się znak "$".

Aby usunąć ten błąd proszę najpierw zamknąć program Środowisko Opłaty, a następnie otworzyć Panel Sterowania systemu Windows:

panelsterowania

Następnie w panelu sterowania proszę wybrać opcję "Zegar język i region":

region

W oknie które się pojawi proszę wybrać opcję "Region i język":

regionijezyk

W oknie dialogowym, które się pojawi w polu "Format" proszę wybrać dowolny inny język niż "Polski (Polska)" (najlepiej Angielski - Stany zjednoczone) i kliknąć przycisk "Zastosuj". Następnie proszę z powrotem wybrać właściwy "Format" czyli "Polski (Polska)" i zaakceptować wybrów guzikiem "OK". 

format

Po takiej dwukrotnej zmianie ustawień regionalnych systemu Windows program Środowisko Opłaty powinien już drukować raporty poprawnie. Błąd ten nie występuje w poprzednich wersjach systemu Windows (Vista, XP, 2000, NT, 98), jak i nie we wszystkich wersja systemu Windows 7 - nie występuje np. w Windows 7 professional 64-bit, ani w Windows 7 Ultimate 32 bit.