Pytania i odpowiedzi

Jak zlikwidować w raporcie szczegółowym znak $ wstawiony w zestawieniu?