Instalacja programu Środowisko Opłaty

Program instalujemy poprzez uruchomienie aplikacji Instaluj.exe.

Istnieje możliwość skopiowania na dowolnym komputerze plików z płyty CD na dyskietki i instalacji programu z dyskietek na komputerze, w którym na przykład brak stacji CD-ROM.

Po zainstalowaniu programu pojawi się okno >Rejestracja programu< i wprowadzamy dane zakładu, które będą się pojawiać na wszystkich wydrukach. Wpisujemy również poprawny REGON i kod, który otrzymujemy z fakturą przy zakupie wersji komercyjnej programu.