Import danych

Aby nie wprowadzać ponownie tych samych danych, w każdym oknie pojawia się opcja "Import danych z poprzedniego kwartału". Pozwala ona na przeniesienie wszystkich danych z poprzedniego półrocza. Pozostaje wprowadzić tylko zmiany danych (zużycie paliw, parametry paliw, parametry produkcji, ilości wody, ilości ścieków, odpady) i wydrukować wykaz.