Program Środowisko Opłaty

Program Środowisko służy do naliczania opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za składowanie odpadów, program pozwala również na prowadzenie ewidencji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza.

Możliwości programu

Ponadto:

Zobacz jak korzystać z programu