Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska - Opłaty za wprowadzanie ścieków

Opłaty wnosi się wyłącznie za wprowadzanie ścieków, w tym zanieczyszczonych ścieków opadowych lub roztopowych oraz wód zasolonych i wód chłodniczych do wód lub do ziemi.

Art. 296 Prawa ochrony środowiska określa rodzaje ścieków, wód chłodniczych i wód zasolonych zwolnionych z opłat.

Wnosi się opłaty za wody opadowe lub roztopowe, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, ujęte w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej.

Począwszy od 2002r. płacimy więc za wody opadowe zanieczyszczone, jeżeli zarządzamy własną zakładową siecią kanalizacji deszczowej i odprowadzamy ścieki opadowe do wód lub do ziemi.