Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska - Opłaty za spalanie paliw w silnikach pojazdów

Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów wynikające z eksploatacji urządzeń (np. środków transportu, instalacji mobilnych) wnosimy na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska (np. siedziby zarządu zakładu).

Jeżeli w jednym województwie znajduje się tylko zarejestrowany na jego terenie zarząd, a filie są zlokalizowane w innych województwach, wtedy opłaty naliczamy tylko za spalanie paliw w silnikach spalinowych (ewentualnie za "wodę" i "ścieki"), natomiast pełne opłaty za "powietrze", "wodę", "ścieki" i "odpady" naliczają i wnoszą filie pozawojewódzkie na konta właściwych urzędów marszałkowskich.

Zobacz jak naliczyć opłatę za samochody

 

Jeśli dysponujemy, co bardzo prawdopodobne, danymi w litrach, należy je przeliczyć na Mg (tony).

Gęstości niektórych paliw:
benzyny bezołowiowe Pb95 i Pb98ok. 0.755 Mg/m3 = 0.000755 Mg/litr
benzyna uniwersalna U95ok. 0.755 Mg/m3 = 0.000755 Mg/litr
olej napędowyok. 0.840 Mg/m3 = 0.000840 Mg/litr
gaz propan-butanok. 0.500 Mg/m3 = 0.000500 Mg/litr

Przeliczaniw gęstości paliw

Program zawiera panel przeliczający, umożliwiający wprowadzanie własnych gęstości paliw:

Skróty użyte w programie Środwisko Opłaty

W module transport w polu "typ pojazdów " zastosowano następujące skróty:

 

Skrót Pełna nazwa
1. s. osobowe zarejestrowane po raz pierwszy do 31.12.1992 r.

Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 31.12.1992 r.

2. s. osobowe zarejestrowane po raz pierwszy w okresie 01.01.1993 - 31.12.1996 lub spełniające EURO 1

Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1993 r. - 31.12.1996 r.lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1
3. s. osobowe zarejestrowane po raz pierwszy w okresie 01.01.1997 - 31.12.2000 lub spełniające EURO 2 Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1997 r. - 31.12.2000 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2
4. s. osobowe zarejestrowane po raz pierwszy w okresie 01.01.2001 - 31.12.2005 lub spełniające EURO 3 Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2001 r. - 31.12.2005 r.lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3
5. s. osobowe zarejestrowane po raz pierwszy po dniu 31.12.2005 r lub spełniające EURO 4 Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4
6. s. osobowe spełniające EURO 5 Silniki w samochodach osobowych z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5
7. s. inne niż osobowe do 3.5 Mg zarejestrowane po raz pierwszy do 30.09.1993 r. Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.
8. s. inne niż osobowe do 3.5 Mg zarej. po raz pierwszy 01.10.1993 - 30.06.1997 lub spełniające EURO 1 Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r. - 30.06.1997 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1
9. s. inne niż osobowe do 3.5 Mg zarej. po raz pierwszy 01.07.1997 - 30.06.2001 lub spełniające EURO 2 Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.1997 r. - 30.06.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2
10. s. inne niż osobowe do 3.5 Mg zarej. po raz pierwszy 30.07.2001 - 30.06.2006 lub spełniające EURO 3 Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 30.07.2001 r. - 30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3
11. s. inne niż osobowe do 3.5 Mg zarej. po raz pierwszy po 30.06.2006 r. lub spełniające EURO 4 Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4
12. s. inne niż osobowe do 3.5 Mg spełniające EURO 5 Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5
13. pojazdy z wyj. autobusów > 3.5 Mg, zarej. po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r. Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg, z wyjątkiem autobusów, zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.
14. autobusy > 3.5 Mg, zarej. po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r. Silniki w autobusach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.
15. samochody > 3.5 Mg, zarej. po raz pierwszy 01.10.1993 - 30.09.1996 lub spełniające EURO1 Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r. - 30.09.1996 r.lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1
16. samochody > 3.5 Mg, zarej. po raz pierwszy 01.10.1996 - 30.09.2001 lub spełniające EURO2 Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1996 r. - 30.09.2001 r.lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2
17. samochody o > 3.5 Mg, zarej. po raz pierwszy 01.10.2001 - 30.09.2006 lub spełniające EURO3 Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2001 r. - 30.09.2006 r.lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3
18. samochody o > 3.5 Mg, zarej. po raz pierwszy 01.10.2006 - 30.09.2009 lub spełniające EURO4 Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2006 r. - 30.09.2009 r.lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4
19. samochody o dop. masie całk. > 3.5 Mg spełniające EURO5 Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5
20. ciągniki rolnicze zarej. po raz pierwszy do 30.06.2001 r. Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.06.2001 r.
21. ciągniki rolnicze zarej. po raz pierwszy w okresie 01.07.2001 - 31.12.2003 lub spełniające ETAP I Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.2001 r. - 31.12.2003 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I
22. ciągniki rolnicze zarej. po raz pierwszy w okresie 01.01.2004 - 31.12.2007 lub spełniające ETAP II Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2004 r. - 31.12.2007 r.lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II
23. ciągniki rolnicze zarej. po raz pierwszy po dniu 01.01.2008 lub spełniające ETAP IIIA Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 01.01.2008 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA
24. pojazdy wolnobieżne, maszyny i urządzenia wyprodukowe do 1999 r. Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych do 1999 r.
25. pojazdy wolnobieżne, maszyny i urządzenia wyprodukowe w latach 2000 - 2003 lub spełniające ETAP I Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w latach 2000 - 2003 lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I
26. pojazdy wolnobieżne, maszyny i urządzenia wyprodukowe w latach 2004 - 2008 lub spełniające ETAP II Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w latach 2004 - 2008 lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II
27. pojazdy wolnobieżne, maszyny i urządzenia spełniające ETAP IIIA Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA
28. pojazdy szynowe wyprodukowane do 2007 r. Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych do 2007 r.
29. pojazdy szynowe wyprodukowane po 2007 r. lub spełniające ETAP IIIA Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych po 2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA
30. jednostki pływające żeglugi śródlądowej wyprodukowane do 2007 r. Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych do 2007 r.
31. jednostki pływające żeglugi śródlądowej wyprodukowane po 2007 r. lub spełniające ETAP IIIA Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych po 2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA
32. inne pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg i motorowery Silniki w innych pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg i w motorowerach