Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska - Opłaty za przeładunek benzyn

Przyjmuje się, zgodnie z zaleceniami byłego MOŚZNiL, że sprawność urządzeń redukujących emisję par i oparów paliw płynnych przy przeładunku wynosi:

Jeśli dysponujemy danymi w litrach, należy je przeliczyć na Mg (tony).

Gęstości niektórych paliw:
benzyny bezołowiowe Pb95 i Pb98ok. 0.755 Mg/m3 = 0.000755 Mg/litr
benzyna uniwersalna U95ok. 0.755 Mg/m3 = 0.000755 Mg/litr

Przeliczanie gęstości paliw

Program zawiera panel przeliczający, umożliwiający wprowadzanie własnych gęstości paliw: