Opłaty za małe kotły (do 5MWt)

Poniższy film pokazuje jak naliczyć opłatę za małe kotły przy pomocy programu Środowisko Opłaty.