Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska - Opłaty za chów i hodowlę drobiu

W przypadku chowu i hodowli drobiu za instalację uważamy fermę drobiu zlokalizowaną na jednym terenie, a także pojedynczy budynek inwentarski.

W zakładce chów i hodowla drobiu wpisujemy dane dot. każdego pomieszczenia inwentarskiego na danej fermie wraz z ilością wykorzystanych stanowisk i czasem utrzymania w ciągu bieżącego kwartału.

Wyjątek

Jeśli jedno pomieszczenie inwentarskie o liczbie stanowisk 10000 miało w czasie kwartału przez 30 dni obsadę 5000 sztuk i przez pozostałe 60 dni kwartału obsadę 9000 sztuk, to dane tego pomieszczenia inwentarskiego wpisujemy w dwóch wierszach tabeli. W pierwszym wierszu, w polu ilość stanowisk wpisujemy 5000 szt. i czas utrzymania 30 dni, a w drugim wierszu: ilość stanowisk 9000 szt. i czas utrzymania 60 dni.

Skróty

W panelu chów i hodowla drobiu w polu "System chowu lub hodowli" zastosowano następujące skróty:

SkrótPełna nazwa
system bezkl. ściółkowy, mech. pods. odchodów, kury nieśneSystem bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów,kury nieśne
system bezkl. ściółkowy, mech. pods. odchodów, kury mięsneSystem bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów,kury mięsne
system klatk. z otwartym zb. na odchody, zb. nienapowietrzanySystem klatkowy, z otwartym zbiornikiem na odchody,zbiornik nienapowietrzany
system klatk. z otwartym zb. na odchody, zb. napowietrzanySystem klatkowy, z otwartym zbiornikiem na odchody,zbiornik napowietrzany
system klatk. z zamkn. zb. na odchody, z podsuszaniem odchodówSystem klatkowy, z zamkniętym zbiornikiem na odchody, z podsuszaniem odchodów
system bezkl. ściółkowy, z mech. podsuszaniem odchodówSystem bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów
system bezkl. ściółkowy, z mech. podsuszaniem odchodówSystem bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów
system bezkl. ściółkowy, z mech. podsuszaniem odchodówSystem bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów