Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2022 rok

Na naszej stronie udostępnilismy program do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2022, przy pomocy którego mogą państwo sprządzić raporty do urzędu marszałkowskiego. Koszt programu mogą Państwo sprawdzić wybierając odpowiednią wersję programu stronie zamów programy.

Program za rok 2022 nie obejmuje:
- rozszerzenia o opłaty z tytułu emisji gazów cieplarnianych objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji,
- opłat za składowanie odpadów

Pobierz program

Zamów program