Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2021 rok

Na naszej stronie udostępnilismy program do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2021, przy pomocy którego mogą państwo sprządzić raporty do urzędu marszałkowskiego. Koszt programu mogą Państwo sprawdzić wybierając odpowiednią wersję programu stronie zamów programy.

Program za rok 2021 nie obejmuje:
- rozszerzenia o opłaty z tytułu emisji gazów cieplarnianych objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji,
- opłat za składowanie odpadów

Pobierz program

Zamów program