Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2017 rok

Program do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2017 będzie dostępny ok. połowy stycznia. Sprawozdania i opłaty za korzystanie ze środowiska wnosimy do 31 marca 2017r. Roześlemy e-maile zamówieniowe do naszych stałych klientów. W przypadku zmian adresowych prosimy o ich wprowadzenie w zamówieniu.